Bulgaarse iconen op het spoor

Ze golden tijdens hun actieve periode als de grootste tenderlocomotieven ter wereld met een star frame, de machtige 1’F2’-machinese van de serie 46 van de Bulgaarse spoorwegen. De zesassers waren de blikvangers van het standaardisatieprogramma uit de jaren dertig. Twee zijn bewaard gebleven, één loc – 46.03 – is zelfs al een paar jaar weer rijvaardig. Tijd voor een nadere kennismaking.