Daktari – Afrikaans savanne in HO

Langzaam volgt een zesassige, blauwe dieselloc van de SAS, de Suid Afrikaanse Spoorwee, een licht meanderend spoor door aangename natuur. Een licht welvende vlakte, bevolkt door wilde dieren en doorsneden door een enkelsporige lijn die direct de associatie met de tv-serie Daktari oproept.