De halvezolenlijn deel 1 – Het verlaten spoor

De Langstraatspoorweg tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch, in de volksmond bekend als ‘Halvezolenlijn’, werd tussen 1886 en 1890 in gebruik genomen en was daarmee een van de laatste van staatswege aangelegde spoorlijnen, de zogeheten Staatsspoorwegen. De bouw van de spoorlijn stond onder leiding van ir. A.C. Broekman van het departement Spoorwegen van het ministerie van Waterstaat. Deze ingenieur had al een grote reputatie als spoorwegingenieur in Zuidwest-Nederland opgebouwd.