Goederenvervoer & motortrams

In 1878 werd de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij opgericht. Met als corebusiness het exploiteren van twee paardentrams in Rotterdam. In 1904 werd het trambedrijf in de RETM ondergebracht en kon de RTM zich op de uitbreiding van het stoomtramnet ten zuiden van Rotterdam richten. In de deze aflevering gaan we in op het goederenvervoer en de modernisering met motortrams.