Grensbaanvak Frankfurt (Oder)-Rzepin

Grenzen vervagen. Het zijn twee woorden met een nare smaak. Maatschappelijk gezien zijn het de normen en waarden die verdwijnen. De macht van de Europese Unie die steeds groter wordt – en die van haar lidstaten steeds kleiner. Over enkele tientallen jaren bestaan die lidstaten mogelijk niet eens meer.