Het draaistel: Diesellocomotieven (deel 11)

In de serie over draaistellen zijn de vorige twee delen draaistellen van elocs aan de orde geweest. We blijven deze keer nog even bij locomotieven. We richten onze focus nu op diesellocs die in Nederland hebben gereden of nog dienst doen. Het was helaas niet mogelijk alle typen te behandelen, ook nu hebben we weer een keus moeten maken. Daarbij is ook gekeken welke typen in model verkrijgbaar zijn.