Het draaistel: E-locomotieven tijdperk IV

In de vorige aflevering over draaistellen zijn we begonnen met de E-locomotieven. De draaistellen van locomotieven die niet meer bij NS in dienst zijn, kwamen aan de orde. Ook in dit deel komen we locs tegen, waarvan NS afscheid heeft genomen, maar ook modernere exemplaren die (nog steeds) op het spoorwegnet te vinden zijn.