Het verlaten spoor

In Nederland spreken we van het Duits Lijntje als de roemrijke vroegere spoorverbinding tussen Boxtel en Wesel (D) ter sprake komt. In Duitsland beschouwde men het op wat meer lokaal niveau en sprak en van de Boxteler Bahn. Het gaat om dezelfde spoorlijn, de enige van de NBDS. In deel 1: Boxtel – Veghel.