Lading op het spoor

De aanleg van de Betuweroute ten spijt stelt het goederenvervoer in Nederland anno nu betrekkelijk weinig voor. In de jaren twintig en dertig was dat anders. Het transport van goederen per rail was de kurk waar het spoorwegbedrijf op dreef. Reden om
daar ook in model aandacht aan te schenken.