Project MSCD H0-groep

Enkele jaren geleden werd de redactie benaderd om verslag te doen van een model-baan in H0. De schetsen en proeffoto’s zagen er veel belovend uit. De baan moest nog wel gebouwd worden, of beter gezegd: afgebouwd. Ook met het proefrijden op het uitgekiende spoornet en het inregelen van de beveiliging ging nog veel tijd zitten. Het resultaat mag er dan ook zijn. We laten Klaas Hamstra zelf aan het woord.