RHÄTISCHE BAHN IN HOM – Graubündenbahn

De eerste steenlegging van het boogviaduct van wat nu de Graub