Roosendaal anno 1936, een grensstation in model

Roosendaal is sinds 1854 op het Belgische spoorwegnet aangesloten. Modelspoorvereniging (MSV) Post B Roosendaal heeft het complete stationsgebouw met emplacement, werkplaatsen en loodsen in schaal 1:87 op minutieuze wijze nagebouwd. Gekozen is voor het jaar 1936.