Sporen in de haven – deel 3

In het eerste en tweede deel van deze reeks artikelen is ingegaan op het goederenvervoer op de zogenoemde Havenspoorlijn in Rotterdam van de Maasvlakte via Europoort, Botlek en Waalhaven naar het rangeeremplacement Kijfhoek. In deze derde aflevering bekijken we de andere oever in Rotterdam met de activiteiten op de Rechter Maas Oever (RMO) en in aansluiting daarop het goederenvervoer langs de Nieuwe Waterweg tot Hoek van Holland. Voor de stad Rotterdam komen we daarbij bij de oudste havenactiviteiten. Voor de ontwikkeling van het spoorvervoer op de lijn naar Hoek van Holland wordt ook verwezen naar de serie artikelen over de Hoekse Lijn in RH 2015/7-10.