Storingsgevoelige zwoegers

Ze zijn de verpersoonlijking van het kwaad. De goederentreinlocs van de Duitse serie 42 die in augustus 1943 hun entree maakten bij de Reichsbahn, kwamen echter veel te laat om de logistieke problemen van de Wehrmacht teniet te doen. Door het verloop van de oorlog werden er minder geproduceerd dan gepland.