Treinsamenstellingen deel 5

Van K en N naar ICR. Dit roept bij buitenstaanders wellicht vraagtekens op, maar treinenliefhebbers weten meteen dat het hier om NS-rijtuigen gaat. Met de zomerdienst van 1981 maakten rijtuigen van de typen K en N voor de dienst Den Haag/Rotterdam – Venlo en Keulen plaats voor de moderne ICR’s. In de serie over treinsamenstellingen presenteert Railhobby als inspiratie voor de modelbaan enkele treinen met de bekende blauwe rijtuigen, die alle in model verkrijgbaar zijn.