Veertig jaar SSN-stoom in Rotterdam

Toen in 1976 ook in Duitsland de stoomtractie op z’n einde liep, kochten enkele Nederlanders twee stoomlocomotieven om dat wonder van techniek voor excursieritten te behouden. Willem Hendrikse en Daan Vastenhout namen de 23 023 voor hun rekening en Jan Cupery de 01 1075. In Nederland bracht de NS het drietal bij elkaar, omdat het spoorwegbedrijf geen zin had met afzonderlijke mensen regelingen te
treffen. Het leidde veertig jaar geleden tot oprichting van de Stoom Stichting Nederland. In 2016 wordt dit jubileum uitgebreid gevierd. Belangrijkste evenement was het bezoek van de Commissaris van de Koning Jaap Smit op 22 april aan de werkplaats van de SSN in Rotterdam Noord.