Fleischmann in zwaar weer…

News visual

  • img-description
    Fleischmann

Het bedrijf Gebr.Fleischmann GmbH & Co KG, gevestigd in Heilsbronn en deel uitmakend van de Modelleisenbahn GmbH, heeft bij de rechtbank te Ansbach (D) uitstel van betaling aangevraagd.

De oorzaak zou liggen bij de hoge pensioenlasten die het bedrijf nog steeds zou moeten opbrengen voor de 600 oud werknemers. Het in het Zuid-Duitse Heilbronn gevestigde bedrijf Gebr. Fleischmann GmbH & CO KG, sinds de overname door Modelleisenbahn GmbH in 2008 teruggebracht van een modelspoorproducent met meer dan 350 medewerkers naar een engineering-bedrijf met nog maar  33 werknemers, is niet bij machte deze kosten op te brengen. Deze zijn de afgelopen jaren alleen maar opgelopen, terwijl onderhandelingen met het pensioenfonds PSVaG (Pensions-Sicherungs-Verein) niet tot een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat hebben geleid. Dat is de reden van het aanvragen van surseance, aldus de heer Wolfram Haböck die sprak namens de Modelleisenbahn Holding, waartoe het merk Fleischmann behoort. Hij verwacht dat men vier tot zes maanden nodig zal hebben om orde op zaken te stellen. Een en ander zal, aldus Haböck, geen gevolgen hebben voor de ontwikkeling en de productie van (nieuwe) Fleischmann productie

De Modelleisenbahn groep, met daarin de merken Roco en Fleischmann, blijft het merk Fleischmann trouw en zal er alles aan doen om de vertrouwde ‘Fleischmann Touch’ van de producten te behouden. Voor de verdere ontwikkeling en uitbouw blíjft de vestiging in Heilsbronn de aangewezen plaats. De productie van de Fleischmanproducten zal blijven geschieden vanuit de overige vestigingen van de Modelleisenbahn GmbH.

Aldus een samenvatting van het persbericht en een gesprek wat wij de afgelopen week hadden met de heer Wolfram Haböck naar aanleiding van dit persbericht. Ons werd nogmaals verzekerd dat de modelspoorder niets zal merken van deze financieel technische noodgreep en dat het vooralsnog steeds ‘business as usual’ blijft: er worden gewoon modellen geproduceerd, er wordt aan de handel geleverd, er worden rekeningen geschreven etc. Afwachten dus hoe de vlag er over vier tot zes maanden bij staat, maar volgens Haböck zou men ten tijde van de beurs in Neurenberg, eind januari 2016, uit de problemen zijn.

Laat een reactie achter