Uithoornlijn – Tramlijn Amsterdam Zuid

News visual

  • img-description
    Uithoornlijn

Tramlijn Amsterdam Zuid – Uithoorn lijkt kansrijk

Het besluit om metro/sneltram lijn 51 om te bouwen naar een tram brengt de mogelijkheden van een hoogwaardige railverbinding voor Uithoorn een stuk dichterbij. Op de informatie avond op 19 november 2015 in Uithoorn schatte wethouder Marvin Polak de kans op realisatie hoog in. ‘De belangen van aanwonenden aan het tramtracé moeten verder worden uitgewerkt, maar het is duidelijk dat er voor de bereikbaarheid per OV richting Amstelveen en Amsterdam wat moet gebeuren’.

Lijn 51 rijdt nu als metro (met voeding via derde rail) van Amsterdam Centraal via het Amstelstation naar station Amsterdam Zuid en (na ombouw tot bovenleidingbedrijf) als sneltram door naar Amstelveen Westwijk. Met de opening van de Noord/Zuidlijn (Amsterdam Noord – Amsterdam Centraal – Amsterdam Zuid) eind 2017 vervalt het deel tussen Zuid en Amsterdam Centraal. Het deel tussen station Zuid en Westwijk zal worden aangepast voor exploitatie naar (nog aan te schaffen) lagevloer(snel)trams. Bij een drietal drukke kruispunten in Amstelveen zal de tramlijn iets verdiept worden aangelegd zodat het wegverkeer via viaducten (opgezet als rotondes) de tram kruisingsvrij kan passeren. In Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen komen 5 haltes te vervallen waardoor de reissnelheid zal toenemen. Ten zuiden van de huidige opstelsporen bij het eindpunt Westwijk zal een opstelemplacement worden aangelegd. Daartoe zal het tracé van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn Bovenkerk – Uithoorn worden gebruikt. Het emplacement zal nabij de in 2014 geopende, nieuwe N201 Aalsmeer – Uithoorn – Mijdrecht, komen te liggen, iets ten noorden van de gemeentegrens Amstelveen en Uithoorn.

Door de tramlijn dan nog enkele kilometers door te trekken, kan Uithoorn op relatieve eenvoudige en budgetvriendelijke wijze een tramverbinding met Amstelveen en Amsterdam Zuid krijgen. Met de verlenging tot eindpunt oude spoorwegstation Uithoorn is ca. € 60 miljoen gemoeid, met een eindpunt bij busstation Uithoorn kost ca. € 8 miljoen minder. Vanaf Amstelveen Westwijk volgt de Uithoornlijn het tracé van de voormalige spoorlijn. Deze kent planmatig een OV-reservering. In Uithoorn zijn 3 haltes voorzien: in de nieuwbouwwijk Aan de Zoom, busstation en Stationsstraat. De exploitatie zal met tweerichting materieel worden uitgevoerd. Indien de Uithoornlijn er niet zou komen en de OV-gebruiker op de buslijnen blijft aangewezen, zal volgens de planstudie het voormalige spoortracé tot busbaan worden omgebouwd. De uiteindelijke kosten in exploitatie zullen volgens de rapporten dan hoger uitvallen. Door het toenemende autoverkeer lopen de 4 buslijnen regelmatig vast zodat er hoe dan ook infrastructurele werken nodig zijn. In Uithoorn zijn een drietal tracés onderzocht en doorgerekend, de voormalige spoorbaan blijkt de enig haalbare te zijn.
De bouwkundige voorzieningen voor de Uithoornlijn zijn te overzien. De N201 zal met een viaduct worden gekruist en bij eindpunt Stationsstraat dient de holling aan de kant van de Amstel te worden uitgevuld zodat de beide eindpuntsporen nagenoeg vlak komen te liggen. In het busviaduct onder de Zijdelweg zal de bovenleiding in verband met het vrij profiel waarschijnlijk als railstaaf worden aangelegd.

Het huidige materieel van lijn 51 is door de dubbelfunctie metro en sneltram redelijk storingsgevoelig. Van tram naar metro: uitklappen van de treeplanken om de kloof met de metroperrons te overbruggen, oplaten van de pantografen, uitklappen van de derde railstroomafnemers, omschakelen van 600 V naar 750 V en uitschakelen van zandstrooiers, bel en richtingaanwijzers. Er zijn bij defect materieel geen reserves beschikbaar. Door de specifieke eigenschappen kunnen er geen tweerichting Combino’s op lijn 51 worden ingezet. Tram 5 blijft rijden tussen Amstelveen Binnenhof en Amsterdam Centraal, vanaf de halte Oranjebaan kunnen passagiers van lijn 51 op dezelfde halte op lijn 5 overstappen. Als de Uithoornlijn wordt gerealiseerd zal de lijnenloop van de buslijnen worden herzien.

Naast doortrekken naar Uithoorn is ook een zijtak naar Aalsmeer onderzocht. De kosten van een zijtak naar Aalsmeer bleken echter te hoog en de vervoersprognose te laag. In tegenstelling tot Uithoorn is in Aalsmeer het voormalige tracé van de spoorlijn Bovenkerk – Aalsmeer grotendeels voor andere doeleinden gebruikt. Het besluit over de aanleg van de Uithoornlijn moet medio 2016 worden genomen. Overigens is de gemeente Ronde Venen (Mijdrecht) gespitst om de tramlijn over de Amstel door te trekken. De busbaan Mijdrecht – Uithoorn, het tracé van de voormalige spoorlijn, zou dan voor trambedrijf kunnen worden aangepast. De busbrug over de Amstel, de voormalige dubbelsporige spoorbrug, zou dan een tram/busbrug kunnen worden.

Meer info vind je hier en hier.

Verslag door: Dolf Heibloem

Uithoornlijn_01 Uithoornlijn_03
De presentatie van de Uithoornlijn trok veel belangstelling. OV-lijnen vanaf station Amsterdam Zuid.
Uithoornlijn_04 UIthoornlijn_05
Inpassing van de Uithoornlijn in nieuwbouwwijk Legmeer. Inpassing van de Uithoornlijn, van busbaan naar tram/busbaan.
Uithoornlijn_06
Tracé Uithoornlijn over de voormalige spoorlijn.

Laat een reactie achter